Meeste partijen willen in gesprek over gezamenlijk onderwijspact

29 maart 2019

Het voorstel voor een gezamenlijk pact voor het onderwijs voor de komende tien tot vijftien jaar kan rekenen op brede bijval. Zowel de onderwijssectororganisaties als LAKS en de vakorganisaties CNV Onderwijs en FvOv gaan graag het gesprek aan om nadere invulling te geven aan zo’n pact.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) reageert daarentegen kritisch. De bond wijst erop dat nu investeringen nodig zijn en niet op de lange termijn. Hier lijkt sprake van een misverstand. Het pleidooi voor een pact voor het komende decennium is niet hetzelfde als een pleidooi voor investeringen op de lange termijn. De VO-raad pleit sinds 2016 voor extra geld voor ontwikkeltijd en verlaging van de werkdruk en blijft dat ook doen.

In de CAO VO die vorig jaar is afgesloten hebben sociale partners een eerste stap gezet voor het creëren van ontwikkeltijd. Daarbij is ook afgesproken dat werknemers en werkgevers gezamenlijk bij het kabinet gaan bepleiten om hiervoor extra geld ter beschikking te stellen. Dit heeft onder andere medio 2018 geresulteerd in een gezamenlijke brief aan het kabinet. Kortom, ook de VO-raad wil dat er nu wordt geïnvesteerd in het onderwijs en maakt zich daar hard voor. Dit gaat samen met een pleidooi voor een pact voor de lange termijn.