Meld contactpersonen aan voor implementatie RIO

06 juni 2019

Het ministerie van OCW vraagt alle schoolbesturen om een contactpersoon (of meerdere) aan te wijzen voor de implementatie van RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). RIO is een belangrijk onderdeel van het programma Doorontwikkelen BRON, het systeem waarmee DUO informatie over leerlingen ophaalt bij scholen en informatie over deze leerlingen aan hen terugkoppelt.

RIO is het nieuwe registratiesysteem waarmee onderwijsinstellingen de eigen organisatiestructuur en het onderwijsaanbod kunnen registreren volgens de zogeheten ‘onderwijskundige werkelijkheid’. Via dit register kunnen scholen deze informatie ook beschikbaar stellen aan andere partijen zoals OCW, de Onderwijsinspectie, gemeenten en uitgeverijen (bijvoorbeeld voor bekostiging, toezicht en verantwoording, leerplicht en benchmarking).

RIO is daarnaast de naam van een nieuw register bij DUO, dat het huidige register BRIN vervangt. Met deze nieuwe registratie worden diverse ketenprocessen beter ondersteund, waardoor het uitwisselen van informatie in de keten eenvoudiger en efficiënter verloopt.

Meer informatie over RIO vindt u op www.doorontwikkelen-bron.nl of de website https://www.rio-onderwijs.nl/