Meldpunt ‘linkse indoctrinatie op school’ ingesteld

07 maart 2019

Is het onderwijs (te) links? Afgelopen week was er in de media veel aandacht voor het meldpunt ‘linkse indoctrinatie’ op school dat de vwo-scholier Mart Nelisse uit Schiedam op Instagram opende

Mart Nelisse stoort zich aan de ‘linkse’ kleuring van lesgeven en vindt dat leerlingen op deze manier belemmerd worden in het ontwikkelen van hun eigen mening. Daarnaast stelt Nelisse dat de ‘rechtse’ leerlingen te snel in een hokje worden geplaatst. Nelisse vraagt om actie van het ministerie van Onderwijs. Leraren zouden namelijk feiten moeten doceren, en niet hun mening en politieke voorkeur verkondigen. Op het Instagramaccount staan voorbeelden van vermeende linkse indoctrinatie uit schoolboeken, toetsen en posters die in scholen hangen.

Benedict Hamans, rector van het Stedelijk Gymnasium Schiedam waar Mart Nelisse naar school gaat, heeft in een open brief in de Telegraaf, gereageerd op het initiatief van de leerling. Hamans stelt dat het Stedelijk Gymnasium bekend staat om het veilige leerklimaat; een plek waar docenten hun leerlingen niet één waarheid aanleren, maar juist een onderzoekende instelling stimuleren. Het meldpunt op Instagram is volgens de rector een negatieve ontwikkeling. Het zal slechts fungeren als een plek voor “naming and shaming”. De rector sluit de open brief af met: “Het beste onderwijs is niet gebaat bij docenten, die uit angst voor welk meldpunt of welke schandpaal dan ook, als angsthaas hun eigen opvattingen en overtuigingen voor leerlingen verborgen houden. Nee, docenten, die juist in een open discours hun eigen standpunten – links of rechts – ter discussie durven stellen, maken leerlingen tot kritische mondige leerlingen.”

Statement VO-raad

Op verzoek van media heeft de VO-raad het volgende statement afgegeven: “In ons onderwijsstelsel is ruimte voor scholen die vanuit geloofsovertuiging of vanuit een specifieke pedagogisch-didactische visie invulling geven aan het onderwijs. Deze veelkleurigheid is een kracht van het Nederlandse onderwijs, omdat het ouders en leerlingen wat te kiezen geeft. Daarnaast is onderwijs mensenwerk en mensen hebben opvattingen en overtuigingen die soms zullen doorklinken in de les. Dat hoeft niet erg te zijn als meningen niet gebracht worden als feiten en als leerlingen worden uitgedaagd de lesstof kritisch te onderzoeken.”