Minimumloon per 1 januari 2023 fors omhoog

14 december 2022

Het minimumloon wordt met ingang van 1 januari 2023 verhoogd naar € 1.934,40. Voor de huidige salaristabellen in de huidige CAO VO 2022 (looptijd tot en met 30 april 2023) heeft dit enkele kleine gevolgen.

Voor de tabel van de in- en doorstroombanen is de afspraak tussen de cao-partners (nu en in de toekomst) om AT-2 te berekenen door te middelen tussen AT-1 en het salarisnummer 1 van instroomschaal 1. Omdat het loon van dit salarisnummer onder het nieuwe minimumloon ligt wordt eerst dit salaris opgehoogd naar het minimumloon om vervolgens te gebruiken bij de middeling.

At-1 wordt daarmee per 1 januari 2023 € 1.934,40 + € 26,86 (inkomenstoeslag) = € 1.961,26.
At-2 wordt dan per 1 januari 2023: (1.961,26 + 1.934,40)/2 = € 1.947,83.

Voor de gehele salaristabel geldt dat er enkele cao-salarisbedragen worden opgehoogd tot aan het niveau van het minimumloon. Dit is van toepassing bij:
 

functieschaal 1 eerste periodiek is € 1.867 wordt € 1.934,40
functieschaal 2 eerste periodiek is € 1.907 wordt € 1.934,40
functieschaal 3 eerste periodiek is € 1.907 wordt € 1.934,40
instroomschaal 1 eerste periodiek is € 1.867 wordt € 1.934,40
doorstroomschaal 2 eerste periodiek is € 1.907 wordt € 1.934,40
doorstroomschaal 3 eerste periodiek is € 1.907 wordt € 1.934,40