Minister De Jonge bespreekt met GGD voorrang docenten bij coronatest

02 september 2020

De Tweede Kamer wil dat minister De Jonge bekijkt of het mogelijk is om voorrang te geven aan leraren, zorgmedewerkers, politieagenten en andere mensen met een vitaal beroep bij het testen op het coronavirus. De Kamer heeft daarover op 3 september twee moties aangenomen met algemene stemmen. De minister zegde tijdens het debat over corona toe hierover in gesprek te gaan met de GGD. Voorwaarde voor de minister is dat dit niet te veel invloed mag hebben op de wachtlijsten.

Een groot aantal onderwijsorganisaties* waaronder de VO-raad riep voor het debat van 2 september de Tweede Kamer per brief op om aan vitale sectoren prioriteit te geven in het testproces. In de praktijk zien de onderwijspartijen dat het proces van testen te lang duurt, soms bijna een week. De lange wachttijd voor testen en de uitslag is niet acceptabel voor scholen. Het vergroot de organisatorische problemen in de scholen en brengt de gezamenlijke ambitie het onderwijs op school te kunnen continueren in gevaar.

Coronatesten via bureaus inkopen

Sommige scholen overwegen daarom zelf commerciële coronatests te gaan inkopen als leraren geen voorrang krijgen in de teststraten. Dat staat in het Algemeen Dagblad op 2 september 2020. Scholen willen zo voorkomen dat klassen naar huis moeten, omdat hun leraren lang moeten wachten op de uitslag van een coronatest.

De voorzitter van de VO-raad Paul Rosenmöller toont in het artikel begrip voor deze scholen maar wijst ook naar het kabinet. “Dit kan toch niet de bedoeling zijn? We delen de wens van het kabinet om de scholen open te houden, maar dan moet het wel leveren.”

* VO-raad, PO-Raad, MBO-raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, AvS.