Minister in reactie #redmijndiploma: geen extra maatregelen centrale examens 2023

23 februari 2023

Minister Wiersma blijft bij zijn standpunt dat de examens van 2023 grotendeels op dezelfde wijze worden ingericht en afgenomen als voor corona het geval was. Dit schrijft hij in een reactie op een petitie van LAKS. De VO-raad betreurt deze keuze van de minister. Deze gaat voorbij aan de zorgen die door leerlingen, leraren en schoolleiders onverminderd naar voren worden gebracht.

LAKS, Ouders & Onderwijs en de VO-raad hebben de afgelopen tijd diverse malen hun zorgen, over het mentale welbevinden van leerlingen en hun vorderingen in het onderwijs, onder de aandacht van de Kamerleden gebracht. LAKS deed dat in de vorm van een petitie. Op verzoek van de Kamer heeft de minister zijn reactie op de petitie gegeven. De minister geeft aan de zorgen over de impact van de coronajaren op de leerlingen in het voortgezet onderwijs te herkennen. Ook schrijft hij in zijn reactie dat leerlingen kunnen vertrouwen op een goede voorbereiding vanuit school. Mocht het leerlingen niet goed genoeg lukken om zich voor te bereiden op het examen, dan kunnen zij hulp vragen bij hun school en leraren, aldus de minister.

Al met al is minister Wiersma van mening dat “de omstandigheden het toelaten om van leerlingen dit jaar een prestatie te kunnen vragen die vergelijkbaar is met die van voor corona”. Maatregelen zoals een extra herkansing voor het centraal eindexamen en de mogelijkheid tot het spreiden van eindexamens over twee tijdvakken zal hij dan ook niet treffen, schrijft de minister aan LAKS. “Ik erken de lastige situatie, maar geloof ook dat de leerlingen in dit examenjaar weer de mogelijkheid moeten hebben om de examens af te leggen onder de normale omstandigheden. Voor het vervolgonderwijs en hun verdere loopbaan is het van essentieel belang dat de leerlingen de geschikte vaardigheden en kennis opdoen.”
 

Niet meer flexibiliteit

De VO-raad vindt het, evenals de minister, van essentieel belang dat leerlingen de geschikte vaardigheden en kennis opdoen voor hun verdere opleiding en loopbaan; het centraal examen is een belangrijk moment om dat te toetsen. Wij betreuren het echter zeer dat de minister niet meer flexibiliteit aan leerlingen wil bieden in dit examenjaar. Een extra herkansing kan leerlingen de ruimte bieden om aan de gewone exameneisen te voldoen en op die manier succesvol te zijn in een vervolgopleiding.

De VO-raad heeft dit standpunt eerder in een brief onder de aandacht van de Vaste Kamercommissie Onderwijs gebracht.