Minister kondigt Nationaal Programma Onderwijs na corona aan

24 januari 2021

Door de coronamaatregelen lopen leerlingen vertraging op die niet in dit schooljaar is in te lopen. In een brief aan de Tweede Kamer kondigt minister Slob daarom een Nationaal Programma Onderwijs na corona aan. Voor deze middellange- en langetermijnaanpak maakt het kabinet meerjarig financiële middelen vrij.


“We moeten alles uit de kast trekken om onze leerlingen de kansen te bieden die ze verdienen”, schrijft Slob in de Kamerbief. “Daarin moeten we het onderwijs maximaal faciliteren, in tijd, meerjarige middelen, inzet en maatregelen: we kijken naar alle mogelijkheden, en er gelden geen taboes.”

Voor de inhoudelijke uitwerking van het plan is de minister het gesprek gestart met de onderwijsorganisaties, waaronder de sectorraden. Hoeveel geld er voor het plan ter beschikking wordt gesteld is nog niet bekend.

De VO-raad is het eens met de noodzaak om tot een dergelijk deltaplan voor het onderwijs te komen en benadrukt dat het voor een effectieve aanpak nodig is dat bij de uitwerking ervan een gezamenlijke aanpak van alle onderwijssectoren– van basisonderwijs tot universiteiten – centraal staat. Een plan van aanpak dat enkel bestaat uit deelplannen voor het funderend, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs schiet tekort. Het gaat erom leerlingen die door de coronamaatregelen vertraging hebben opgelopen in hun ontwikkeling zo goed mogelijk te begeleiden naar een volgende onderwijsstap.

De VO-raad vindt het belangrijk dat in het Nationaal Programma – naast aandacht voor de cognitieve ontwikkeling – er ook ruimte komt voor scholen om aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en hun welbevinden.