Minister Slob stelt 3,8 miljoen extra ter beschikking voor devices

06 mei 2020

Minister Slob trekt 3,8 miljoen euro extra uit om leerlingen die nog geen laptop of tablet hebben om thuis onderwijs te kunnen volgen, hiervan te voorzien. In de afgelopen weken konden scholen een aanvraag hiervoor indienen. Met het extra geld kunnen volgens het ministerie van OCW 11.500 leerlingen worden ondersteund. Via een eerste aanvraagronde kregen ruim 6800 leerlingen al een device via SIVON. Ook dit keer zal SIVON de devices aanschaffen en verdelen.

Veel schoolbesturen hebben inmiddels zelf al een oplossing gevonden door devices van de school uit te lenen of hebben hulp gekregen van leveranciers, het bedrijfsleven of de gemeente. Voor scholen waar dit niet mogelijk is, kan SIVON nu weer bijspringen. De minister heeft in overleg met de VO-raad besloten schoolbesturen te vragen een eigen bijdrage te leveren van 25%. Door de eigen bijdrage kunnen alle ingediende aanvragen voor devices naar verwachting worden gehonoreerd.

De VO-raad is blij dat SIVON met het extra bedrag weer aan de grote vraag aan devices kan voldoen. Het blijft voor ons belangrijk dat alle leerlingen een device hebben, ook nu het reguliere onderwijs langzaam weer opgestart wordt.

 

Word lid van SIVON
SIVON is de ICT-coöperatie van schoolbesturen in po en vo. Om afstandsonderwijs te faciliteren heeft SIVON devices ingekocht en laten distribueren via een subsidieregeling. Daarnaast voert SIVON samen met PO-Raad en VO-raad gesprekken met telecomproviders over het beschikbaar stellen van internetverbindingen van leerlingen en leraren die nu geen netwerkverbinding hebben. SIVON inventariseert de vraag in het onderwijs en koppelt deze aan het beschikbare aanbod.

Gedurende de coronacrisis stelt SIVON zijn diensten gratis beschikbaar aan besturen die geen lid zijn van SIVON. PO-Raad/VO-raad roept zijn leden echter op toch lid te worden van SIVON, zodat dit soort acties ook in de toekomst mogelijk worden gemaakt. Lid worden van SIVON? Dat kan met hun online formulier.