Minister verschaft duidelijkheid over vrijwillige invoering praktijkgerichte programma's

16 mei 2023

Minister Wiersma heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over hoe scholen de praktijkgerichte programma’s in het vmbo mogen aanbieden.

 

Update 22 mei 2023: Inmiddels heeft OCW de subsidieregeling praktijkgerichte havo gepubliceerd. Voor subsidieverstrekking in kalenderjaar 2023 kan er subsidie aangevraagd worden van maandag 22 mei tot en met vrijdag 21 juli 2023. De subsidie kan aangevraagd worden via DUS-I

 

In december 2022 liet de minister in een tweeminutendebat weten dat scholen vanaf schooljaar 2024-2025 het praktijkgericht programma (pgp) mogen aanbieden als erkend examenvak in het vrije deel van de gemengde en de theoretische leerweg. De VO-raad, Stichting Platforms vmbo (SPV) en Platform Theoretische Leerweg (TL) vroegen de minister al eerder om op zeer korte termijn duidelijkheid te verschaffen aan scholen over de openstaande vragen rondom pgp's. Deze duidelijkheid was nodig om scholen voldoende tijd te geven om dit binnen de school te organiseren en zo de kans te krijgen om per 1 augustus 2024 te kunnen starten met het pgp. Hoewel deze duidelijkheid langer op zich heeft laten wachten dan gewenst was, is de VO-raad blij dat die duidelijkheid er met deze Kamerbrief nu is.  

De minister licht in zijn brief de volgende zaken toe:  

  • Het pgp wordt vastgelegd als avo-vak waardoor het meetelt in doorstroomrecht gl/tl naar het havo;  

  • Op dit moment worden er in de pilot 13 pgp’s ontwikkeld. Scholen mogen de komende vier jaren de pgp’s aanbieden, waarna de minister op basis van de monitor en ervaringen van de scholen een besluit neemt over een eventuele verplichte status van het pgp, de bekostiging en het definitieve aanbod in pgp’s voor de schooljaren 2028-2029 en verder; 

  • De minister geeft in zijn Kamerbrief schematisch de plek van de pgp’s binnen de leerwegen weer.
         - De opbouw van de theoretische leerweg met en zonder een pgp ziet er als volgt uit: 

         - De opbouw van de gemengde leerweg met en zonder een pgp ziet er als volgt uit: 

  • De licentiegebonden programma’s mogen alleen worden verzorgd door een bevoegd docent voor het gelijknamige profielvak in de bb, kb en gl. Ook voor de licentievrije programma’s is het uitgangspunt dat deze programma’s worden gegeven door een docent die bevoegd is voor het gelijknamige profielvak. Deze docenten zijn echter niet altijd beschikbaar voor scholen die de theoretische leerweg aanbieden. Daarom wil de minister voor schooljaar 2024-2025 tot en met schooljaar 2027-2028 een uitzondering mogelijk maken, zodat het pgp gegeven kan worden door een docent die bevoegd is voor de bovenbouw van het vmbo en een voor het pgp relevante scholing heeft gevolgd. Op basis van monitors en een evaluatie zal de minister een beslissing nemen over de meest passende bevoegdheid voor pgp’s vanaf schooljaar 2028-2029. 

  • Aan het aanbieden van het pgp als examenvak zijn extra kosten verbonden. Om scholen tegemoet te komen, is de minister van plan in 2024 een subsidie beschikbaar te stellen. Deze zal waarschijnlijk bestaan uit twee delen: een subsidiebedrag om scholen te helpen bij de investeringen die benodigd zijn voor het pgp, en een subsidiebedrag om scholen tegemoet te komen in de opstartkosten. 
     

Tijd en ruimte

De minister benadrukt in de Kamerbrief dat het belangrijk is dat scholen tot schooljaar 2028-2029 de tijd en ruimte krijgen om het praktijkgerichte programma in hun eigen tempo verder te ontwikkelen en toe te passen. Dit geeft scholen de komende jaren de rust en de ruimte om ervaring op te doen met het praktijkgerichte programma. De minister zal in de tussenliggende periode van 2024 tot 2027 verdere besluitvorming voorbereiden naar aanleiding van de huidige pilot, de monitor en evaluatie daarvan. 

De VO-raad is blij met de duidelijkheid over de praktijkgerichte programma’s die de minister de scholen met deze Kamerbrief geeft.