Minister Wiersma grijpt in bij Stichting voor Persoonlijk Onderwijs

08 juni 2022

Minister Wiersma heeft de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) een aanwijzing gegeven waarop de voormalig bestuursvoorzitter zijn taken overgedragen heeft aan een interim-bestuur. Dit blijkt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor de aanwijzing waren onderzoeken van de onderwijsinspectie waaruit blijkt dat er sprake was van bestuurlijk wanbeheer op alle SvPO-scholen.

Aan deze uitzonderlijke situatie ging een onderzoek vooraf naar het huisvestingsbeleid en de (mede) in dat kader gevoerde transacties. Onderzoeken van de inspectie lieten zien dat de scholen in Amsterdam en Hoorn het oordeel ‘zeer zwak’ kregen, de school in Utrecht kreeg dit oordeel twee keer op rij. De schoolleiders en de medezeggenschapsraden van alle SvPO-scholen distantieerden zich eerder van de bestuursvoorzitter en gaven expliciet aan dat er een nieuw en onafhankelijk bestuur moest komen, voorgedragen door de minister. Soortgelijke oproepen zijn ook vanuit verschillende betrokken gemeenten gedaan. Aan deze eis is nu voldaan. Dat is een belangrijke stap voor de leerlingen, het personeel en de continuïteit van het onderwijs.

De taak van het nieuwe bestuur is het op orde brengen van de financiën van de scholen en het zorgen voor herstel van de kwaliteit van het onderwijs op de punten waar dat nodig is. Het belang van de leerlingen op de SvPO-scholen staat hierbij voorop.

De minister geeft in zijn brief aan rekening te houden met de gewijzigde omstandigheden en heeft als inzet om, waar mogelijk, de situatie voor álle betrokken scholen te verbeteren. Om te voorkomen dat de leerlingen hierdoor verder geraakt worden, houdt de VO-raad de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.
Het debat in de Kamer dat op 8 juni zou plaatsvinden, is niet doorgegaan.