Minister wil lat niet hoger leggen voor bestaande schoolgebouwen

26 juni 2024

Minister Paul wil geen nieuwe eisen stellen die een (hoger) basisniveau van onderwijshuisvesting garanderen voor alle schoolgebouwen ongeacht bouwjaar. Dit vraagt nieuwe wet- en regelgeving en zou in een klap een groot aantal bestaande schoolgebouwen een onvoldoende geven. Dat blijkt uit de voortgangsbrief onderwijshuisvesting dat op 24 juni 2024 naar de Tweede Kamer ging.

De VO-raad is hierover teleurgesteld omdat het eerdere adviezen terzijde schuift en de slechte staat van een groot aantal schoolgebouwen zou benadrukken. Veel scholen snakken naar een gezond en functioneel gebouw met een goed presterend binnenmilieu. Dit levert onder meer een hoger leerrendement op, minder ziekteverzuim, meer inclusie, een beter klimaat, dat in de praktijk betaalbaarder is.

De sectorraden zijn enthousiast over de samenwerking met het ministerie en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) waarin gewerkt wordt aan een optimalisatie van het onderwijshuisvestingsstelsel. We werken hierin samen aan voorbereiding op versnelling, in afwachting op voldoende bekostiging. De VO-raad ziet dat gemeenten, in plaats van de aanpak van de schoolgebouwen te versnellen, noodgedwongen kiezen voor uitstel van bouw en renovatie door tekorten in gemeentebegrotingen.

Programmatische aanpak voor verbetering en versnelling bouw of renovatie

Het ministerie werkt samen met de VNG en de sectorraden in het Programma Onderwijshuisvesting. Dit programma bevindt zich in de startfase en wordt uitgevoerd door Invest-NL en Ruimte-OK. De programmatische aanpak moet standaardisatie, kennisuitwisseling en professionaliteit in de sector bevorderen, zodat niet elk scholenbouwproject afzonderlijk uitgedacht hoeft te worden en zo kortere doorlooptijden kunnen krijgen. Daarnaast is er het Innovatieprogramma dat zich richt op product- en procesinnovatie binnen scholenbouw die het mogelijk maken schoolgebouwen kwalitatief beter, sneller en kostenefficiënter te bouwen of renoveren.

Zorgplicht gezond binnenklimaat uit wetsvoorstel

De minister schrapt op advies van het Adviescollege Toetsing Regeldruk de zorgplicht van scholen voor een gezond binnenklimaat uit het wetsvoorstel onderwijshuisvesting. De plicht voegt te weinig toe aan al geldende wetgeving en het resultaat kan op meerdere manieren behaald worden. Het wetsvoorstel wordt waarschijnlijk later dit jaar aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Oormerken van onderwijshuisvestingsmiddelen

In de brief reageert minister Paul ook op de motie Ergin (DENK) om te verkennen of het oormerken van bekostiging van onderwijshuisvesting aan gemeenten en scholen verbeteringen oplevert. Een gevolg is al snel een stelselwijziging en dat vindt de minister onwenselijk. Hierbij beroept ze zich op het voorbehoud dat er in het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) in 2021 wordt gemaakt dat eerst het bestaande stelsel geoptimaliseerd moet worden en een start te maken met de aanpak van de verouderde schoolgebouwen, voordat wordt overgegaan tot meer fundamentele stelselwijzigingen.