Ministers pleiten voor stagevergoedingen, ook in het funderend onderwijs

25 april 2024

De ministers Dijkgraaf en Paul van OCW willen dat sociale partners in het funderend onderwijs een landelijke stagevergoedingsregeling afspreken. Dat schrijven ze op 24 april 2024 in reactie op onderzoek van ResearchNed waaruit blijkt dat 77% van de hbo-stagiairs in het onderwijs geen stagevergoeding ontvangen.

In sommige onderwijsregio’s, zoals Haaglanden, Leiden, Duin- en Bollenstreek, zijn wel afspraken gemaakt over een stagevergoeding voor toekomstige leraren of ondersteunend personeel.

Eerder al, in het onderhandelaarsakkoord CAO VO 2023-2024, hebben de VO-raad en de vakbonden ook de ambitie uitgesproken om te komen tot een sectorale stagevergoedingsregeling. Momenteel wordt hierover het gesprek gevoerd.