Model berekening voorziening groot onderhoud

13 oktober 2023

Ter ondersteuning van schoolorganisaties bij het bepalen van de hoogte van de voorziening groot onderhoud, hebben de PO-Raad en VO-raad een model ontwikkeld. De Excel-tool is in september gepresenteerd en op basis van feedback geüpdatet. Het is een hulpmiddel, geen voorgeschreven werkwijze en is opgesteld volgende de RJ-voorschriften.

De tool is een aanvulling op de brochure “Verwerking kosten groot onderhoud in de jaarrekening per 2024”.

Het is van belang om vóór het gebruik van dit model de toelichting (werkblad toel) van het model goed te lezen. Daarnaast is het van belang dat beleidskeuzes zijn gemaakt ten aanzien van het stopjaar van ieder gebouw (het moment waarop het schoolgebouw wordt teruggegeven aan de gemeente) en de ondergrens (daaronder worden onderhoudsuitgaven verwerkt via de exploitatie). Geadviseerd wordt deze keuzes af te stemmen met de controlerend accountant.

Heeft u ook na het lezen van de brochure en Q&A (binnenkort update) nog vragen over de verwerking van de kosten van groot onderhoud in de jaarrekening, dan kunt u deze stellen aan de juridische helpdesk van de VO-raad.