Modelreglementen en modelstatuten medezeggenschap vernieuwd

07 maart 2024

De modelreglementen en -statuten voor de medezeggenschap zijn vernieuwd. Deze documenten zijn in overeenstemming gebracht met de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast zijn veelvoorkomende knelpunten in het functioneren van medezeggenschapsraden aangepakt.

De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de omvang en samenstelling van de MR, de verkiezingen, de tijdelijke vervanging van MR-leden en de informatieverstrekking van het bevoegd gezag aan de MR. Er is een aantal facultatieve bepalingen toegevoegd.

De herziening van de modelreglementen en -statuten is tot stand gekomen in een samenwerking van de AOb, AVS, CNV Connectief, FvOv, LAKS, Ouders & Onderwijs, PO-Raad, VO-raad, VOO, VTOI-NVTK en Stichting Onderwijsgeschillen.

Vrij gebruik door scholen

De modelreglementen en -statuten zijn vrij te gebruiken door scholen, onder vermelding van de bron, infowms.nl. Je kunt ze aanpassen aan je eigen situatie.