Monitor IBP: ‘Scholen goed op weg met informatiebeveiliging en privacy’

18 maart 2019

Een groot deel van de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs geeft aan maatregelen te nemen om de informatiebeveiliging en privacy (IBP) goed te organiseren. Dat blijkt uit de Monitor IBP die voor het eerst in 2018 is afgenomen. De VO-raad, PO-Raad en Kennisnet voerden het onderzoek uit om de huidige stand van zaken en de ondersteuningsbehoefte van scholen omtrent IBP in kaart te brengen.

In mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) ingegaan. Alle schoolbesturen in het voortgezet onderwijs zijn gestart om maatregelen te treffen om aan deze nieuwe privacywetgeving te voldoen. 85% van de schoolbesturen in het vo maakt afspraken over IBP, heeft het beleid op orde en beveiligingsmaatregelen genomen.

Meer aandacht voor privacy

Een van de pijlers van de nieuwe privacywetgeving is dat scholen meer verantwoordelijkheden hebben rond privacy. Met de komst van de nieuwe privacywetgeving moeten schoolbesturen bijvoorbeeld een privacy-administratie bijhouden. Dit betekent dat zij moeten aantonen dat er verantwoord wordt omgegaan met de privacy van leerlingen en medewerkers.

Uit het onderzoek blijkt dat leraren en ondersteunend personeel instructies hebben gekregen over hoe ze veilig en verantwoord omgaan met de gegevens van leerlingen. Zo vragen 89% van de schoolbesturen in het vo ouders toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen, 10% is hier nog mee bezig. Schoolmedewerkers blijven wel behoefte hebben aan praktische informatie en voorlichting over privacy en beveiliging.   
 
Veel schoolbesturen voldoen ook aan de eis van de privacywet om een interne privacytoezichthouder aan te wijzen: de functionaris gegevensbescherming (FG). 90% van de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs heeft zo’n functionaris. Bijna 4 op de 5 schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs maakt ook afspraken over IBP met leveranciers van softwaresystemen.

Hulpmiddelen IBP

Om scholen te helpen informatiebeveiliging en privacy (IBP) goed te organiseren, heeft Kennisnet in samenwerking met de PO-Raad en VO-raad de Aanpak IBP ontwikkeld. Dit is een praktisch stappenplan waarmee scholen IBP goed kunnen regelen. Meer dan de helft van de schoolbesturen in het po, en driekwart van de schoolbesturen in het vo maakt hier gebruik van. Voor de it-afdelingen en staf worden door Kennisnet, de PO-Raad en VO-raad extra hulpmiddelen ontwikkeld over technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn. Denk hierbij aan uitleg en checklists.

Voor scholen is een pakket beschikbaar met nieuwsbrieven en voorlichtingsvideo’s. Hiermee krijgen onderwijsprofessionals inzicht in hoe zij op school veilig en verantwoord omgaan met gegevens van leerlingen en collega’s.

Meer over de Monitor IBP

In totaal vulden 1636 beleidsbepalers (schoolbestuurders, schoolleiders, ict-coördinatoren) en onderwijsprofessionals de enquête in. Benieuwd naar de overige resultaten uit de monitor?