Motie GroenLinks over jeugdzorg in Eerste Kamer aangenomen

23 februari 2022

Naar aanleiding van het grote aantal aanvragen en de tekorten bij de gemeentes voor jeugdzorg is in 2021 besloten om te werken aan een hervormingsagenda jeugd. Deze agenda is ook voor het (passend) onderwijs relevant voor die leerlingen bij wie naast extra ondersteuning in het onderwijs ook andere zorg nodig is. Met de agenda willen de gemeenten én het stelsel verbeteren én de uitvoering versterken. Eind 2021 is de VO-raad met de andere onderwijsraden aangesloten om ook te werken aan een agenda onderwijs – jeugd.

Nadat het regeerakkoord zette de VNG het proces van de hervormingsagenda on hold. Het regeerakkoord bevat een een extra structurele bezuiniging van € 500 miljoen vanaf 2025, wat per saldo een totale bezuiniging betekent van ongeveer 30% op het totale jeugdzorgbudget (± € 5,5 miljard). Dit belemmert het proces van de agenda ernstig.

Tijdens het debat over de regeringsverklaring in de Eerste Kamer is door Paul Rosenmöller in zijn rol als fractievoorzitter van GroenLinks een motie ingediend om de bezuinigen op de Jeugdzorg terug te draaien. Deze motie is door een brede meerderheid in de Eerste Kamer aangenomen.