Nederlands covid-beleid had gunstig effect op kwetsbare leerlingen

15 mei 2024

Onderzoeken naar de interventies tijdens de covid-pandemie laten duidelijk zien dat de Nederlandse onderwijsmaatregelen, zoals financiële steun voor online leren en de toegang tot internet, een positieve impact hebben gehad op kwetsbare kinderen en de ongelijkheid verminderden. Dat stelt het Joint Research Centre (JRC) in een rapport over leerachterstanden als gevolg van de pandemie. Hierin vergelijkt het JRC de onderwijsbeleidsmaatregelen in Duitsland, Italië, Nederland, België, Hongarije en Engeland.

De leerachterstanden zijn volgens JRC nog aanzienlijk bij de wiskundige vaardigheden van leerlingen. Voor begrijpend lezen en spelling zijn de door de pandemie ontstane leerachterstanden vrijwel ingelopen. Hoewel de achterstanden nog niet volledig zijn ingehaald, hebben de maatregelen bijgedragen aan het verbeteren van de situatie van kwetsbare leerlingen. Volgens het rapport is de Nederlandse aanpak uniek in Europa.

Het JRC is de wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie. De dienst voert onafhankelijk onderzoek uit en geeft wetenschappelijk advies met betrekking tot EU-beleid.

Long-covid

Deze week publiceerde de Stichting Zorgeloos naar school een nieuwe brochure 'Jouw leerling met long-covid' voor scholen met leerlingen die lijden aan long-covid. In het VO-magazine september 2023 besteedden we aandacht aan deze getroffen jongeren.