Nederlandse leerlingen tevreden en voelen zich thuis op school

20 april 2017

Nederlandse leerlingen zijn tevreden of heel tevreden met hun leven, ongeacht hun afkomst of achtergrond. Daarbij presteren ze ook goed. Dat blijkt uit een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek van de OECD naar het welbevinden onder 15-jarigen in ongeveer 70 landen. Nederland staat met Zwitserland en Finland in de top 3 van landen waar leerlingen én tevreden zijn én goede prestaties laten zien. Dat is opvallend omdat de prestatiegerichtheid van de 15-jarigen sterk onder het OECD-gemiddelde ligt.

Lees het PISA-rapport en de beleidsreactie van staatssecretaris Dekker

Thuis op school

Het overgrote deel van de leerlingen voelt zich thuis op school (81%) en voelt zich geen buitenstaander (91%). Van de landen waarvan meer dan 5% van de leerlingen die aan PISA meedoen een migratie-achtergrond heeft, scoort Nederland goed als het gaat om zich thuis voelen op school van leerlingen waarvan de ouders of zijzelf afkomstig zijn uit Arabisch-sprekende landen en Turkije. 

Leerling in Nederland minder gepest

Nederlandse leerlingen worden beduidend minder gepest dan leerlingen uit andere landen die hebben deelgenomen aan PISA. Van de Nederlandse leerlingen geeft 3,3% aan gepest te worden. De cijfers uit Nederlandse onderzoeken laten een iets minder positief beeld zien over pesten maar een exact percentage is minder van belang; elke leerling die wordt gepest is er één teveel. De VO-raad streeft naar scholen die voor zowel leerlingen als personeel een veilige omgeving zijn om zich optimaal te ontwikkelen.

Over PISA

Het zogenoemde PISA (Programme for International Student Assessment) wordt periodiek gehouden en is vooral bekend vanwege de onderzoeken naar de cognitieve prestaties van leerlingen op  natuurwetenschappen, wiskunde en lezen. Ook worden vergelijkende onderzoeken naar specifieke vaardigheden gedaan. Zo volgen er later dit jaar nog PISA-rapportages over de financiële geletterdheid (mei 2017) en het vermogen om problemen op te lossen (november 2017).