Nederlandse scholen waren minder vaak gesloten dan buitenlandse

23 september 2021

In Nederland zijn scholen minder vaak geheel gesloten tijdens de pandemie dan in andere landen binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Dat blijkt uit het rapport ‘Covid-19 – 18 months into the pandemic’ dat op 16 september 2021 verscheen bij het jaarlijkse OESO-rapport Education at a Glance 2021 (EAG).

Education at a Glance is een gezaghebbende internationale vergelijking van onderwijsstelsels in de OESO-landen. Belangrijke thema’s zijn kansengelijkheid, leraren en financiering. De meeste cijfers in EAG 2021 gaan over de jaren 2018-2019 of 2019-2020. De effecten van recenter beleid zijn niet meegenomen. Deze staan wel in het gelijktijdig gepubliceerde rapport over de effecten van Covid-19 op de organisatie van het onderwijsstelsel.

Gevolgen covid-19

De speciale country-note toont aan dat in Nederland de scholen minder dan gemiddeld geheel of gedeeltelijk zijn gesloten tijdens de pandemie. Scholen waren circa 43 dagen geheel gesloten tegen een OESO-gemiddelde van 78-90 dagen. Gedeeltelijk gesloten lag Nederland met 120 dagen wel hoger tegen 57 dagen als OESO-gemiddelde.

De zorg om de effecten op het leerniveau is in alle landen hoog. Nederland en 29 andere landen hebben de vorderingen van de leerlingen bijgehouden en 22 landen namen aanvullende maatregelen zoals het verstrekken van devices. In veel landen, ook in Nederland, zijn maatregelen genomen om juist de kwetsbare leerlingen naar school te laten gaan. Toch is de verwachting dat met name de kwetsbare leerlingen achterstanden hebben opgelopen, waardoor de al bestaande verschillen in prestaties tussen leerlingen tijdens de coronacrisis zijn vergroot.

Geen vergelijk van prestaties leerlingen

EAG 2021 bevat geen vergelijking van de prestaties van leerlingen op internationale testen zoals ‘Programme for International Student Assessment’ (PISA), ‘Trends in International Mathematics and Science Study’ (TIMSS) en ‘Progress in International Reading Literacy Study’ (PIRLS) dat wel zijn. De positie die Nederland inneemt op verschillende EAG-indicatoren is weliswaar vaak bovengemiddeld, maar is geen teken dat het niveau van de leerlingen daarmee ook overall bovengemiddeld is.