Nevenvestiging praktijkonderwijs valt nog niet onder Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

19 november 2020

Met de inwerkingtreding van de wet 'Meer ruimte voor nieuwe scholen' deze maand, komen er ook andere voorwaarden voor het oprichten van een nevenvestiging van een al bestaande school. Voorlopig is het stichten van nevenvestigingen voor praktijkonderwijs nog niet van toepassing. Deze scholen hebben namelijk geen onderbouw/bovenbouw op basis waarvan wordt geteld of de stichtingsnorm na drie jaar gehaald wordt.

Ook de volgroeiingsperiode van drie jaar treedt voorlopig niet in werking. Volgens het ministerie van OCW hebben scholen die vóór de inwerkingtreding van deze wet zijn gesticht, recht op de duur van de volgroeiingsperiode van een school, en niet voor de duur van de onderbouw, zoals in de nieuwe wet staat. De wetsartikelen voor praktijkonderwijs en de volgroeiingsperiode treden op een later te bepalen moment in werking

Meer ruimte voor nieuwe scholen

De wet Meer ruimte voor nieuwe scholen is in november officieel in werking getreden. Het begrip ‘richting’ wordt voor het stichten van een nieuwe school losgelaten en er is een aangepaste stichtingsprocedure. Een belangstellingsmeting onder ouders en een uitnodigingsplicht aan de andere onderwijsbesturen in de regio maken onderdeel uit van deze procedure. Ook oordeelt de Onderwijsinspectie over de te verwachten onderwijskwaliteit en moet de initiatiefnemers informatie aanleveren over zijn bestuurders en toezichthouders.

De VO-raad is kritisch op deze wet. Het is weliswaar goed dat het eenvoudiger wordt om nieuwe scholen te stichten, maar is tegelijkertijd bezorgd over de invloed die dit heeft op de regionale bestuurlijke samenwerking. Deze is noodzakelijk om grote uitdagingen zoals leerlingdaling, kansengelijkheid en het oplopende lerarentekort te bieden. Daarnaast is volgens de VO-raad het RPO dé aangewezen plek om krimp- en uitbreidingsvraagstukken, in samenwerking met andere besturen, te bespreken. Meer informatie over de positie van de VO-raad vindt u hier.

Op de website van DUO vindt u alle informatie over de gewijzigde procedure