Nicotinezakjes op middelbare scholen

25 april 2022

Er lijkt sprake van een groeiend gebruik van nicotinezakjes onder kinderen en jongeren (ook wel ‘snus’ genoemd). Op een aantal scholen worden deze zakjes ook verhandeld. Als school is het belangrijk om hier alert op te zijn en als dit speelt hierop actie te ondernemen.

In antwoord op Kamervragen eind maart over het verhandelen van nicotinezakjes op scholen gaf de staatssecretaris van VWS aan dat de NNWA op dit moment al optreedt tegen de handel in dergelijke zakjes (met meer dan 0,035 mg nicotine). Dit betekent in de praktijk dat alle nicotinezakjes die nu op de markt zijn, verboden zijn. Per 1 mei treedt een beleidsregel in werking waarin wordt vastgelegd dat deze zakjes niet meer dan 0,035 mg nicotine mogen bevatten, waarmee handhaven eenvoudiger wordt. De staatssecretaris informeert de Tweede Kamer nog voor de zomer over hoe hij het gebruik van nicotineproducten zonder tabak en nicotinezakjes verder een halt toe wil roepen.
 
Voor scholen biedt dit voldoende – wettelijke – basis om ook op te treden tegen het gebruik van en de handel in de nicotinezakjes die nu in de markt zijn. Dit sluit ook aan bij het bredere beleid om middelengebruik onder leerlingen tegen te gaan en een gezonde leefstijl te bevorderen.  
 
Het is belangrijk om je als school bewust te zijn dat deze zakjes in omloop zijn en aan populariteit winnen, en alert te zijn op signalen voor gebruik en handel. Op de website van Trimbos is meer informatie te vinden over nicotinezakjes, het gebruik ervan en klachten bij gebruik. 

Scholen die hier vragen over hebben, kunnen terecht bij de regionale instelling voor verslavingszorg bij hen in de buurt. Deze instellingen kunnen scholen en docenten nader informeren over onder meer de nicotinezakjes, en hen helpen bij het opstellen van beleid en een zorgstructuur gericht op het voorkomen en aanpakken van middelengebruik onder leerlingen. Meer informatie hierover is ook te vinden op de website van Gezonde School