Niek Bootsma (Quadraam) nieuw bestuurslid Voion

07 februari 2024

Het bestuur van Voion bestaat uit een vertegenwoordiging van werknemers- en werkgeversorganisaties in het voortgezet onderwijs. Met ingang van 1 februari is Ton Roelofs als bestuurslid van Voion afgetreden. Hij heeft deze functie vier jaar met veel bevlogenheid bekleed. Per 1 februari is Niek Bootsma (Quadraam) benoemd als bestuurslid. Samen met Anne Hoekstra (Pontis) en Ingrid de Bonth (VO-raad) vormen zij de werkgeverdelegatie in het Voion-bestuur.

Voion is het arbeidsmarktplatform voor het voortgezet onderwijs. Voion ondersteunt besturen en scholen via twee kernopgaven: optimaliseren van de onderwijsarbeidsmarkt en stimuleren van veilig en vitaal werken. Daarnaast adviseren en ondersteunen ze op verzoek de cao- en/of sectortafel. In 2024 zet Voion diverse activiteiten van 2023 voort, maar start ook met nieuwe activiteiten, zoals het ontwikkelen van een werknemersmonitor sociale veiligheid en het ondersteunen van de kwartiermaker van de pilot onderwijstijd (aanmelden voor de pilot kan nog tot 17 februari a.s.). Op de website van Voion worden vele inspirerende verhalen, interessante onderzoeken en handige instrumenten gedeeld ter ondersteuning van besturen en scholen over diversiteit en inclusie, werkdruk vermindering, arbeidsmarktinformatie per regio, etc.

Benieuwd naar hun plannen? Ga naar het Jaarplan Voion 2024.