Nieuw: de Nuffic Quickscan - een kompas voor internationalisering

29 februari 2024

Vanaf deze maand is de Nuffic Quickscan beschikbaar voor onderwijsprofessionals binnen alle onderwijssectoren. De scan - bestaande uit een korte vragenlijst - geeft inzicht waar je als school staat binnen wereldburgerschap of internationalisering en biedt daarop aansluitende tips en adviezen. De Quickscan is ontwikkeld door Nuffic in samenwerking met professionals binnen alle onderwijssectoren.

Met de Quickscan wil Nuffic scholen ondersteunen bij de ontwikkeling van wereldburgerschap en internationalisering, zodat alle Nederlandse leerlingen en studenten internationale competenties op kunnen doen. Onafhankelijk van hoever ze al zijn op dit vlak, ontvangen alle scholen die de scan invullen passende tips en adviezen voor de ontwikkeling van internationalisering op korte en langere termijn, in de vorm van een rapportage. Ook zie je als school de impact die je nu al maakt met de verschillende activiteiten, en krijg je een overzicht van de tools van Nuffic om internationalisering verder te brengen. De scan is daarmee ook een strategisch instrument dat scholen kunnen gebruiken om intern het gesprek te voeren over het internationaliseringsbeleid en mogelijke verdere stappen op dit vlak.

De uitkomsten van de scan helpen Nuffic daarnaast meer inzicht te krijgen in de ondersteuningsbehoeften van scholen, en geven een beeld van de status van wereldburgerschap en internationalisering van het Nederlandse onderwijs.

De tips en adviezen zijn gebaseerd op vier belangrijke thema’s voor internationaliseren:

  • Aanbod, bereik en inclusie: binnen dit thema kijk je naar de activiteiten op het gebied van internationalisering en wereldburgerschap in alle mogelijke vormen. Denk bijvoorbeeld aan Engelstalig onderwijs, lessen over culturele diversiteit of aandacht voor internationale onderwerpen. Ook excursies, uitwisselingen of buitenlandstages behoren tot de mogelijkheden.
  • Aanpak en randvoorwaarden: binnen dit thema kijk je naar de faciliteiten en randvoorwaarden die nodig zijn om ervoor te zorgen dat internationaliseringsactiviteiten ook echt leiden tot leeropbrengsten.
  • Duurzaam en impactvol beleid: binnen het derde thema zie je hoe je internationaliseringsactiviteiten in kan zetten om aan schooldoelstellingen te werken en daarmee impact te maken.
  • Evalueren en ontwikkelen: binnen het laatste thema wordt er gekeken hoe je van elkaar en behaalde resultaten kan leren om internationalisering in onderwijs en activiteiten steeds verder te ontwikkelen en optimaliseren.