Nieuw e-publicatie ‘Fuik’ over jeugd en criminaliteit

08 februari 2022

Criminaliteit komt ook onder jongeren voor en speelt zich soms ook binnen de school af. Het kan echter lastig zijn voor onderwijsprofessionals om het in hun eigen omgeving ‘te zien’, en ook aan kennis over hoe dit voorkomen of aangepakt kan worden ontbreekt het soms. Voor professionals uit het onderwijs (vo en vso) en de hulpverlening is daarom het e-book ‘Fuik’ gemaakt. Deze publicatie biedt kennis, tools en praktijkervaringen rond jeugd en criminaliteit, die het gemakkelijker maken om signalen te herkennen en (preventief) te handelen.  

Het e-book is ontwikkeld door Wilma van Raalte (politie) en Martine Kroezen (STRDR). 

Training ‘Jongeren en ondermijning’ 

Als uitbreiding op Fuik wordt ook een training aangeboden voor professionals in onderwijs en zorg. Deze training richt zich op vragen als: hoe herken je de signalen, hoe ga je het gesprek aan en wat doe je wel of juist niet wanneer je in wilt grijpen? Het is een interactieve training, met veel voorbeelden uit de praktijk. Via een online formulier kunt u meer informatie aanvragen over deze training