Nieuw GKA-magazine over ‘High Dosage Tutoring’

23 september 2021

De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) heeft een magazine uitgebracht over High Dosage Tutoring (HDT), een intensieve evidence-based onderwijsinterventie om het rekenniveau en het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen met een grote leerachterstand te verhogen en de kansengelijkheid te bevorderen.

Leerlingen krijgen met deze interventie extra, passende begeleiding van een tutor/mentor, zodat zij hun talenten optimaal kunnen inzetten en ontwikkelen.

In het magazine wordt gedeeld wat HDT precies inhoudt, hoe ermee gewerkt wordt en welke resultaten de pilots in Nederland opleveren. Het thema wordt belicht vanuit verschillende perspectieven; van beleidsmakers, onderzoekers, schoolleiders, leraren, leerlingen, wethouders tot ouders.