Nieuw lespakket laat klasgenoten bijdragen aan tegengaan ‘schoolmissen'

23 juni 2022

Bij beleid om het (voor kortere of langere tijd) missen van school door leerlingen tegen te gaan, worden op dit moment nog nauwelijks leeftijdsgenoten betrokken. Dit terwijl uit onderzoek blijkt dat juist klasgenoten hier een grote positieve bijdrage aan kunnen leveren. JongPIT ontwikkelde daarom samen met jongeren en onderwijsorganisaties een lespakket ‘KLASSENBOEI’ waarbij klasgenoten begrip leren krijgen voor de situatie van schoolmissers én mogelijke oplossingen bedenken om verzuim van klasgenoten te voorkomen en om schoolmissers weer meer bij school te betrekken en terug naar de klas te krijgen.

Scholen kunnen op de website van JongPIT het gehele lespakket vinden, inclusief informatieve video’s en documenten, zoals een voorbeeldbrief aan de ouders van deelnemende leerlingen.