Nieuw model privacyreglement voor samenwerkingsverbanden

14 februari 2018

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Daarmee zijn er nieuwe eisen voor privacy waar onder meer samenwerkingsverbanden moeten voldoen.

De AVG is de Europese privacy-regelgeving die vanaf 25 mei 2018 ook in Nederland van toepassing is en de Wet bescherming persoonsgegevens opvolgt. Het bestaande model privacyreglement voor samenwerkingsverbanden is aangepast aan de privacy-regels op basis van de AVG.

Update: het model privacyreglement voor samenwerkingsverbanden is aangepast: in voorgaande versies stond onder artikel 7, soorten van gegevens [die verwerkt mogen worden], lid b het BSN vermeld, wat niet correct is.


U kunt de nieuwe versie hier downloaden.