Nieuw Platform JEP: ondersteuning bij vraagstukken polarisatie, extremisme en radicalisering

13 februari 2018

Op 8 februari is het Platform JEP (Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie) gelanceerd. Leraren, schoolleiders en andere professionals uit het jeugddomein kunnen hier terecht met al hun vragen en dilemma’s rondom (de preventie van) polarisatie, extremisme en radicalisering.

Het platform werd gelanceerd door minister de Jonge (VWS) samen met speciaal rapporteur Naïma Azough. Zij constateerde in het rapport ‘Weerbare jongeren, weerbare professionals’ (mei 2017) dat veel professionals in het jeugddomein met vraagstukken zitten over polarisatie, extremisme en/of radicalisering en hierbij ‘professionele eenzaamheid’ ervaren. Eén van haar aanbevelingen was daarom om een vraagbaak en vindplek van kennis, kunde en interventies voor het sociaal domein te creëren. Die vraagbaak is Platform JEP, dat is ondergebracht bij de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ondersteuning

Professionals kunnen het platform om advies en informatie vragen via de Advieslijn (op werkdagen bereikbaar via 070 – 333 45 58) of via e-mail: platformjep@minszw.nl.

Daarnaast kunnen ze terecht op de website van Platform JEP. Hier vinden ze (achtergrond)informatie, praktijkervaringen van andere professionals en verwijzingen naar instrumenten, trainingen, bijeenkomsten/workshops en betrokken organisaties. Platform JEP werkt met een pool van ervaren professionals, die beschikbaar zijn om te sparren of voor intervisie.

In een video wordt in een minuut uitgelegd wat Platform JEP doet: