Nieuw Programma van Eisen voor Frisse Scholen

30 juni 2021

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een nieuw Programma van Eisen (PvE) voor Frisse Scholen 2021 opgesteld. Het PvE helpt scholen eisen te formuleren voor het ontwerp van energiezuinige en gezonde gebouwen en installaties. Scholen kunnen kosten besparen door hun eisen vroeg duidelijk te hebben.

Wat is er nieuw?

Nieuw in vergelijking met de versie uit 2015 is onder andere:

  • Meer aandacht voor licht, luchtkwaliteit en temperatuur.
  • De energie-eisen zijn aangepast aan de NTA 8800 en de BENG-eisen die vanaf 1 januari 2021 gelden.
  • De eisen voor kwaliteitsborging hebben een belangrijkere plaats. Hierbij is meer aandacht voor monitoring van energie- en binnenmilieuprestaties.
     

De aanpassingen van het PvE Frisse scholen zijn inhoudelijk afgestemd met het landelijke Kwaliteitskader Huisvesting. Hierdoor lopen beide instrumenten weer synchroon en zijn in lijn met geldende wetgeving en richtlijnen. Het Programma van Eisen is opgesteld als een menukaart waarbij scholen zelf kiezen welke eisen ze overnemen. Een Frisse School is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu.

Frisse Scholen-toets

Opdrachtgevers in het onderwijs moeten tijdens het ontwerp en het bouwproces de (tussen)resultaten toetsen. En na de bouw moeten zij controleren of alles echt zo goed werkt als afgesproken. Hiervoor wordt een Frisse Scholen Toets ontwikkeld. Deze publiceert RVO medio september.