Nieuw scholennetwerk rond internationalisering

19 november 2018

Op 21 november is de aftrap gegeven van een nieuw netwerk voor vo-scholen rond internationalisering: het Global Citizen Network. Binnen dit netwerk van Nuffic kunnen scholen die (verder) willen internationaliseren en het wereldburgerschap van hun leerlingen willen ontwikkelen, samen aan de slag en met en van elkaar leren. Nuffic coördineert het netwerk en biedt ondersteuning.

70 scholen hebben zich tot nu toe aangesloten bij het nieuwe netwerk. Zij gaan internationalisering (verder) verwerken in hun leerlijnen, activiteiten en projecten. Zo krijgen de lessen van alle vakken een internationaal tintje, bijvoorbeeld via buitenlandse gastdocenten of eTwinning. En wordt ruim aandacht besteed aan talenonderwijs en contacten en uitwisselingen met scholen in het buitenland.

Zowel scholen die nog in de startblokken staan op dit vlak, als meer ervaren scholen - die vooral meer samenhang willen aanbrengen in hun activiteiten - kunnen deelnemen. Binnen het netwerk kunnen alle scholen online en offline kennis en ervaringen uitwisselen en zo de internationalisering op hun eigen school verder brengen.

Nuffic brengt de scholen bij elkaar via onder meer netwerkbijeenkomsten en collegiale inspiratiebezoeken. Ook biedt Nuffic begeleiding in de vorm van adviesgesprekken, trainingen en het ontwikkelen en delen van lesmateriaal.

De deelnemende scholen kunnen zich ook laten certificeren. Het nieuwe netwerk biedt hiervoor een kwaliteitsstandaard en competentieraamwerk. Als scholen hiervoor kiezen, krijgen hun leerlingen het certificaat ‘Global Citizen’ mee. In een digitaal portfolio houden leerlingen ook bij wat ze hebben gedaan op het vlak van internationalisering in hun middelbare schooltijd.

Aan deelname aan het netwerk zijn kosten verbonden voor scholen; lidmaatschap kost 1850 euro per jaar.

Netwerken Elos en Nivo

De bestaande netwerken Elos en Nivo van Nuffic gaan op in het nieuwe Global Citizen Network. De organisatie wil scholen zo een minder versnipperd aanbod bieden.