Nieuw: themapagina 'maatwerk’ van Steunpunt Passend Onderwijs

23 februari 2021

De verschillende maatwerkmogelijkheden binnen passend onderwijs zijn op een overzichtelijke en toegankelijke wijze gebundeld op de nieuwe themapagina ‘maatwerk’ op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs. Steunpunt Passend Onderwijs, de PO-Raad, de VO-raad en de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs hebben dit thema uitgewerkt in samenwerking met het ministerie van OCW.


De themapagina ondersteunt professionals die op zoek zijn naar meer informatie over maatwerk binnen passend onderwijs of die vragen hebben over dit thema. Zo vinden bezoekers hier meer informatie over de mogelijkheden voor maatwerk binnen de relevante wet- en regelgeving, getoetst door het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs. Verder is er aandacht voor misverstanden over en grenzen aan maatwerk.

De pagina is in ontwikkeling en wordt de komende tijd aangevuld. U kunt meedenken over de inhoud door uw vragen, suggesties of voorbeelden te sturen aan de helpdesk van het Steunpunt Passend Onderwijs, onder vermelding van ‘suggestie maatwerk’.

Themapagina Maatwerk van steunpunt passend onderwijs