Nieuwe aanvraagronde subsidie basisvaardigheden start 10 april

02 april 2024

Van 10 tot en met 26 april kunnen scholen subsidie aanvragen voor het versterken van de basisvaardigheden taal en rekenen-wiskunde. De middelen zijn daarnaast in te zetten voor het versterken van het onderwijs in burgerschap en digitale geletterdheid.

Het gaat hierbij om een derde subsidieronde vanuit het Masterplan basisvaardigheden, waarmee het kabinet de leerprestaties in de basisvaardigheden op een hoger peil wil krijgen. Met de subsidie kunnen scholen een verdere impuls geven aan het onderwijs in deze basisvaardigheden, hierbij gebruikmakend van interventies die bewezen effectief zijn en passen bij de eigen school.

Voor scholen is op dit vlak de interventiekaart ‘evidence-informed werken aan basisvaardigheden’ van het Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar. In deze wegwijzer vinden scholen links naar actuele wetenschappelijke inzichten over wat werkt, alsook aanvullende informatie, tips en inspiratie om deze inzichten toe te passen.

In deze subsidieronde is het ook mogelijk om ‘beredeneerd’ af te wijken van de interventiekaart: scholen moeten dan zelf aantonen dat de interventies die zij inzetten evidence-informed zijn.

Prioriteitsscholen

Dit jaar zijn er twee subsidieregelingen: voor zogenoemde prioriteitsscholen (scholen die van de Inspectie van het Onderwijs het oordeel ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ hebben gekregen) en overige scholen. Prioriteitsscholen moeten gebruikmaken van ondersteuning van onderwijscoördinatoren van OCW. Die voorwaarde geldt niet voor overige scholen.

Subsidie aanvragen

Scholen kunnen de subsidie 'Verbetering basisvaardigheden' van 10 tot en met 26 april 2024 aanvragen via de website van DUS-I. Hiervoor hoeven slechts enkele administratieve gegevens aangeleverd te worden. Als de subsidie wordt toegekend, dient de school een activiteitenplan op te stellen.

Het streven is om dit schooljaar scholen nog uitsluitsel te geven over welke aanvragen worden toegekend en wat het bedrag is dat de school ontvangt. (Alleen) voor prioriteitsscholen is er ook een tweede aanvraagtijdvak: van 2 tot en met 13 september 2024.  

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website van DUS-I

Structurele middelen

De VO-raad dringt er samen met andere onderwijsorganisaties al langer op aan om de middelen voor basisvaardigheden structureel onderdeel te maken van de basisbekostiging. Met ingang van 1 januari 2026 zal het ministerie een nieuwe vorm van bekostiging van de basisvaardigheden gaan hanteren. Naar verwachting komt hier eind mei meer duidelijkheid over.