Nieuwe aanvraagronde subsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed

31 augustus 2023

In de periode van 18 september 2023 tot en met 31 december 2023 is de tweede ronde voor de aanvraag subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) opengesteld. Aanvragers kunnen al vanaf 4 september hun conceptaanvraag ‘klaarzetten’.

Een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord is de CO2-uitstoot verminderen met 55% in 2030, in vergelijking met 1990. Om dit te halen, is het belangrijk dat de gebouwen van maatschappelijke organisaties verduurzamen. Onderwijs valt dit binnen de doelgroep van DUMAVA.

Ten opzichte van de vorige openstelling in 2022 is het totale budget verhoogd van € 150 miljoen naar € 190 miljoen waarbij € 66,5 mln. wordt gereserveerd voor aanvragen onder de € 500.000,-. Daarnaast is sprake van een verlenging van de geldigheid van het energieadvies van 36 naar 48 maanden.

De verduurzamingsmaatregelen waarvoor subsidie kan worden verkregen is te vinden in de maatregelenlijst. Hierin staan ook de van toepassing zijnde voorwaarden en de hoogte van de subsidie. Om te beoordelen of u aan de voorwaarden voldoet om subsidie te krijgen kun je de voorwaarden lezen.

De VO-raad is, net zoals bij de eerste ronde vorig jaar, niet heel enthousiast over deze regeling. Net als de regelingen voor ventilatie komt er subsidie voor slechts één aspect van een gebouw. Meestal moeten meer aspecten tegelijkertijd worden aangepakt. Daarom pleit de VO-raad voor bekostiging van een integrale aanpak van gebouwen.