Nieuwe aanvraagronde subsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed

28 februari 2024

Vanaf 3 juni 2024 is de derde ronde voor de aanvraag subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) opengesteld. Vanaf 20 mei 2024 is het mogelijk om uw conceptaanvraag op te slaan in MijnRVO

Een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord is de CO2-uitstoot verminderen met 55% in 2030, in vergelijking met 1990. Om dit te halen, is het belangrijk dat de gebouwen van maatschappelijke organisaties verduurzamen. Onderwijs valt dit binnen de doelgroep van DUMAVA.

Het subsidieplafond is vastgesteld op € 237,5 miljoen. Daarnaast wordt er eind april door het demissionaire kabinet besloten of de subsidie kan worden verhoogd met € 150 miljoen. De gedachte is dat loting bij de toekenning, zoals eerder heeft plaatsgevonden, niet meer nodig is. De regeling is gewijzigd om maatschappelijk vastgoed sneller en efficiënter te verduurzamen.


De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het wordt financieel aantrekkelijker om grotere duurzaamheidsstappen te maken.
  • Meer aanvragers kunnen subsidie ontvangen, omdat het maximale subsidiebedrag per aanvrager verlaagt naar € 1,5 miljoen.
  • 70% van het totale budget is bestemd voor integrale renovaties.
  • De officiële maatregelenlijst is aangepast. Het wordt bijvoorbeeld makkelijker om te investeren in energieopslag en de voorwaarden voor PV-panelen zijn aangescherpt.

 
Webinar 21 maart 2024

Op 21 maart organiseert RVO een webinar om kandidaat-aanvragers te informeren over het aanvraagproces.

De VO-raad blijft wat kritisch over deze regeling. Net als de regelingen voor ventilatie komt er subsidie voor slechts één aspect van een gebouw. Meestal moeten meer aspecten tegelijkertijd worden aangepakt. Daarom pleit de VO-raad voor bekostiging van een integrale aanpak van gebouwen.