Nieuwe adviezen Onderwijs-OMT over vinden personeel voor extra taken NPO en overgang po-vo

23 juni 2021

Het Onderwijs-OMT heeft op 23 juni twee nieuwe adviezen gepubliceerd die betrekking hebben op het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het eerste advies gaat over hoe scholen met de NPO-gelden personeel kunnen vinden om de extra lesuren te draaien. Het tweede advies gaat in op uitdagingen die er zijn rondom de overgang van het po naar het vo voor leerlingen die de laatste anderhalf jaar van hun basisschooltijd gedeeltelijk thuis les hebben gekregen.

Op deze website vind je ook de eerder uitgebrachte adviezen van het Onderwijs-OMT, onder meer over het kijken naar en in kaart brengen van cognitieve achterstanden en de inzet van zomerscholen

Over het Onderwijs-OMT

Het Onderwijs-OMT stelt adviezen op voor de Nederlandse onderwijspraktijk en onderwijsbeleid. De adviezen zijn beknopt en gebaseerd op bestaand wettenschappelijk onderzoek. Ze worden opgesteld door leden van het OMT, aangevuld met wetenschappelijke experts op een specifiek thema.

Het gaat hierbij primair om adviezen omtrent het Nationaal Programma Onderwijs en de extra middelen die beschikbaar zijn om vertragingen als gevolg van Covid-19 tegen te gaan. Achterliggend doel is te adviseren over effectieve aanpakken voor duurzame onderwijsverbetering.