Nieuwe brochure ‘Auteursrecht en internet, wat mogen scholen wel en niet?’

19 april 2017

Op veel publicaties waar scholen, leraren en leerlingen gebruik van maken, zoals boeken, online lesmateriaal en foto’s, rust auteursrecht. Ook als leraren of leerlingen zelf (les)materiaal ontwikkelen, krijgen zij te maken met auteursrecht. Het is voor hen – mede ook met de opkomst van internet en digitaal lesmateriaal – niet altijd duidelijk welke regels precies gelden rondom dit auteursrecht en waar zij op moeten letten. In een nieuwe brochure, die is gemaakt in opdracht van de VO-raad en PO-Raad, zet Kennisnet dit overzichtelijk op een rij.

In de brochure worden onder meer vragen beantwoord als: (onder welke voorwaarden) mogen leraren in de les delen gebruiken uit auteursrechtelijk beschermde werken? Hoe zit het als zij stukken uit publicaties online willen delen? Mogen leerlingen teksten en foto’s van internet gebruiken voor bijvoorbeeld een werkstuk? En hoe zit het als je als leraar eigen leermateriaal wilt delen? Wat moeten een leraar en het schoolbestuur dan regelen?

Download de brochure ‘Auteursrecht en internet, wat mogen scholen wel en niet?’ 

Zie ook het artikel over de brochure op de website van Kennisnet, waarin een aantal belangrijke uitgangspunten wordt samengevat.