Nieuwe campagne ‘Werken in het onderwijs. De baan van het leven’

13 februari 2020

Om breder uit te dragen hoe mooi en veelzijdig werken in het onderwijs is, heeft het ministerie van OCW de campagne ‘Werken in het onderwijs. De baan van het leven’ gelanceerd. Middelpunt van deze campagne is de website debaanvanhetleven.nl. Hier vertellen leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en ondersteunend personeel hun positieve verhalen over het werken in het onderwijs. Wij nodigen u uit om uw eigen verhaal te delen, uw collega’s te stimuleren dat ook te doen en dit mooie initiatief via uw eigen netwerk onder de aandacht te brengen!

Werken in het voortgezet onderwijs is misschien wel het meest veelzijdige vak ter wereld. Het gaat over Darwin, Pythagoras, oorlog, klassenstrijd, verliefdheid, groepsdruk, make-up, kiezen, delen, gulden snedes, spijt, tijd en examens. Hoe ga je bijvoorbeeld om met verschillende religies in één klas? Hoe geef je iedereen de ruimte om zichzelf te zijn? Alle aspecten van het leven komen voorbij. En dat maakt werken in het onderwijs net zo mooi, heftig en dankbaar als het leven zelf.

Met de campagne ‘Werken in het onderwijs. De baan van het leven’ wordt hier aandacht voor gevraagd. Het ministerie van OCW heeft voor de ontwikkeling van de campagne de krachten gebundeld met werkgevers, vakbonden, gemeenten en andere partners in het onderwijs, waaronder de VO-raad. De campagne richt zich op bestuurders, schoolleiders, leraren en ander schoolpersoneel, maar ook op studenten, zij-instromers en het algemene publiek. Doel is om het imago van werken in het onderwijs te verbeteren. Zodat onderwijsprofessionals de waardering krijgen die ze verdienen én – in het kader van het lerarentekort  – nog meer talentvolle mensen enthousiast worden gemaakt voor het leraarsberoep.

Draag bij aan de campagne

Bekijk de mooie, eerlijke en herkenbare verhalen van uw onderwijscollega’s op debaanvanhetleven.nl. Schroom niet om daar ook uw eigen verhaal te delen, of uw collega’s aan te moedigen dat te doen.