Nieuwe cao-onderhandelingen van start

15 maart 2023

In het traject naar een nieuwe CAO VO vond op 14 maart 2023 een eerste formele bijeenkomst plaats met sociale partners. De VO-raad en onderwijsvakbonden AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv wisselden in deze bijeenkomst de wederzijdse inzetten uit en lichtten deze toe.

De inzet van de VO-raad is in belangrijke mate gebaseerd op de uitkomsten van de verschillende (leden)bijeenkomsten in de afgelopen weken.

In de vorige onderhandelingsronde zijn verstrekkende afspraken gemaakt over het verlagen van de werkdruk, naar aanleiding van de investeringen uit het Onderwijsakkoord. De uitvoering van deze afspraken vraagt ook in de komende periode nog veel van alle betrokkenen binnen de scholen. Veel schoolbesturen vragen dan ook om voor de nieuwe CAO VO terughoudend te zijn met nieuwe beleidsrijke afspraken.

Voor de sector is het van belang om, zeker gezien het oplopende leraren- en schoolleiderstekort, een aantrekkelijk en gebalanceerd arbeidsvoorwaardenpakket te bieden. De VO-raad wil in de komende onderhandelingsronde graag het gesprek met de bonden voeren over de volgende thema’s:

  • Een goede en verantwoorde loonontwikkeling
  • Blijvend investeren in de professionele dialoog binnen scholen, zeker als het gaat om werkverdeling en werkdruk
  • Faciliteren van startende leraren
  • Faciliteren van schoolleiders
  • Verbeteren van de huidige reiskostenregeling
  • Herziening van de regelingen omtrent sociale zekerheid, gericht op het zoveel mogelijk benutten en behouden van arbeidspotentieel
     

De inhoudelijke onderhandelingen naar aanleiding van de inzetten vinden in de komende weken plaats. De huidige cao vo 2022/2023 loopt tot 1 mei 2023.