Nieuwe CAO VO moet uitnodigen tot dialoog

03 juli 2019

In het traject naar een nieuwe CAO VO vond op 2 juli 2019 een eerste formele bijeenkomst met sociale partners plaats. De VO-raad en onderwijsvakbonden AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv hebben in deze bijeenkomst de wederzijdse inzetten uitgewisseld en toegelicht.

De inzet van de VO-raad is in belangrijke mate gebaseerd op de uitkomsten van de ledenbijeenkomsten eerder dit jaar. Uitgangspunt is dat de CAO VO moderne arbeidsvoorwaarden bevat die uitgaan van vertrouwen en dialoog. Daarbij wordt recht gedaan aan de behoefte aan meer ruimte voor scholen en de mensen die daarin werken (professionele ruimte), maar worden ook voldoende kaders en waarborgen geboden.

Meer ruimte voor docententeams om werk te verdelen

In dat kader wil de VO-raad bijvoorbeeld meer ruimte laten aan de docententeams als het gaat om de verdeling van de werkzaamheden binnen de school, waarbij de PMR zich wel steeds ervan vergewist dat hierbij de juiste procedure wordt gevolgd en er voldoende draagvlak onder de teams aanwezig is. Daarnaast wil de VO-raad een onderzoek doen naar de mogelijkheden om de CAO VO ook op andere punten te vernieuwen.

Ook wil de VO-raad dat verschillende wetswijzigingen worden vertaald in de CAO VO, zoals de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) en de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De WNRA regelt dat werknemers in het openbaar onderwijs vanaf 1 januari 2020 dezelfde rechtspositie krijgen als werknemers in het bijzonder onderwijs. In de WAB wordt onder andere de zogenaamde ketenregeling aangepast, waardoor het mogelijk wordt om gedurende maximaal drie jaar een tijdelijk contract aan werknemers aan te bieden.

De inhoudelijke cao-onderhandelingen starten op 18 september 2019.

De inzetbrieven van de verschillende onderwijsbonden: