Nieuwe Didactief special: inspiratie bij het werken aan welbevinden

09 november 2023

Onder meer door de toenemende prestatiedruk en kansenongelijkheid en de coronacrisis is het welbevinden van leerlingen de afgelopen jaren achteruitgegaan. De school kan tegengas geven en veel betekenen voor het versterken van het welbevinden van haar leerlingen en schoolteam. Maar hoe geef je hier in de praktijk vorm aan? In de nieuwe special ‘Werken aan welbevinden’ van Didactief vinden onderwijsprofessionals bevindingen uit onderzoek, duiding door experts en voorbeelden uit de schoolpraktijk, die handvatten en inspiratie bieden. Zodat ze goed onderbouwde keuzes kunnen maken bij het werken aan welbevinden van leerlingen en lerarenteams en hier op eigen wijze verder mee aan de slag kunnen gaan.

 


Alle po- en vo-scholen krijgen binnenkort deze uitgave van Didactief ook toegezonden.
 

Deze special is gemaakt in opdracht van de Kenniscommunity van het NP Onderwijs. De projectgroep van de Kenniscommunity bestaat uit de PO-Raad, VO-raad, AVS, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, Stichting Platforms vmbo, Sectorraad Praktijkonderwijs, Sectorraad GO en het ministerie van OCW.