Nieuwe e-learning en website over ‘Gezonde relaties en seksualiteit’

30 november 2023

Stichting School & Veiligheid en Rutgers hebben een e-learning ontwikkeld die scholen en docenten kan helpen om op een goede manier aandacht te besteden aan het thema ‘gezonde relaties en seksualiteit’, alsook om een veilige schoolomgeving te creëren waarbij leerlingen respect hebben voor elkaars (seksuele) identiteit en wensen en grenzen. Zij kunnen hiervoor verder ook gebruikmaken van de recent gelanceerde website SEGGYS, waarop informatie voor jongeren over seksualiteit te vinden is.

E-learning

De e-learning van Rutgers en School & Veiligheid biedt acht modules met tips en informatie rond onderwerpen die raken aan ‘gezonde relaties en seksualiteit’ en waar je als school en leraar mee te maken kunt krijgen:

  • Seksuele integriteit en een veilige sfeer;
  • Lesgeven over relaties & seksualiteit;
  • Omgaan met verschillen;
  • Seksuele ontwikkeling;
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag;
  • Vakinhoudelijke kennis;
  • Contact met ouders;
  • Schoolbreed werken aan relaties & seksualiteit.
     

De e-learning is gratis en is te vinden in het Leerportaal van Rutgers. Elke module duurt ongeveer 30 tot 60 minuten

Website SEGGYS

De website SEGGYS biedt informatie, tips, video’s, podcasts en quizzen die zijn gericht op jongeren tussen de 16 en 18 jaar en die gaan over thema’s zoals verliefdheid, flirten, daten, (seksuele) identiteit, plezier bij seks en relaties, omgangsvormen en het herkennen van elkaars wensen en grenzen.

Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat veel jongeren meer zouden willen leren op school over dit soort ‘leuke, persoonlijke en sociale aspecten van relaties en seksualiteit’, naast de meer technische informatie die ze al krijgen over bijvoorbeeld voortplanting, anticonceptie en soa’s. Voor docenten kan het echter lastig zijn om dit soort persoonlijke en soms beladen thema’s te bespreken. De website SEGGYS kan hierbij een hulpmiddel zijn; het aanbod op deze website kan gebruikt worden als lesmateriaal en/of aanleiding om het gesprek over ‘gezonde relaties en seksualiteit’ te voeren.

SEGGSY is een initiatief van Rutgers, Soa Aids Nederland en Dance4Life.

Rutgers en Soa Aids Nederland zijn ook kennispartners van Gezonde School. Samen met Gezonde School werken zij aan het thema 'relaties en seksualiteit'.