Nieuwe expertisepunten voor rekenen-wiskunde en voor digitale geletterheid

23 november 2023

Demissionair minister Paul heeft het startsein gegeven voor het online Expertisepunt Rekenen-Wiskunde. Ze deed dit op 17 november 2023 in Utrecht. Het expertisepunt moet de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs bevorderen. Op 22 november volgde het Expertisepunt digitale geletterdheid.

Als onderdeel van het Masterplan basisvaardigheden bieden de expertisepunten informatie, inspiratie en praktische tips om met deze leergebieden aan de slag te gaan. Ze zijn er voor primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs, aan het MBO en aan (leraren)opleidingen. Kennisnet en SLO ontwikkelde het expertisepunt digitale geletterdheid samen met verschillende onderwijspartners. Het Expertisepunt rekenen-wiskunde wordt uitgevoerd door het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht en de vakinhoudelijke verenigingen voor wiskunde (NVvW) en rekenen (NVORWO).

Het expertisepunt rekenen-wiskunde kent vier speerpunten:

Kennis koppelen

Het expertisepunt rekenen-wiskunde (ERW) heeft een makelaarsfunctie in het koppelen van advies- en kennisvragen uit het onderwijsveld rond reken-wiskundeonderwijs aan beschikbare expertise in het land.

Landelijke onderzoeksinfrastructuur

Het actualiseren, ontwerpen en in gang zetten van een landelijke infrastructuur voor vakdidactisch onderzoek rekenen-wiskunde en gecijferdheid, inclusief het opstellen van een onderzoeksagenda.

Ondersteuning van de professional

Dit betreft de (door)ontwikkeling en uitvoering van deskundigheidsbevordering van opleiders, nascholers, methodeschrijvers, inspecteurs en andere direct betrokkenen (o.a. toetsontwikkelaars, beleidsmakers) rond basisvaardigheden rekenen-wiskunde en andere curriculumontwikkelingen.

Ontwerponderzoek

Ontwerponderzoek betreft een proces van het ontwerpen en beproeven van leeractiviteiten in en met de praktijk. Het is de methode bij uitstek om kleinschalig de beoogde vernieuwingen te concretiseren en te vertalen naar de onderwijspraktijk. In dit werkpakket gaat het om het ontwerpen van reken-wiskundeonderwijs in co-creatie door leraren, onderzoekers en methode-auteurs.

 

Expertisepunt digitale geletterdheid

Het Expertisepunt digitale geletterdheid geeft informatie over beleid en de praktijk van digitale geletterdheid. Ook gaat de website actuele informatie, tips en inspiratie bieden en een loket waar scholen vragen kunnen stellen. De website is nog in opbouw en wordt continu aangevuld met nieuwe informatie.

 

Expertisepunt Burgerschap

De nieuwe expertisepunten zijn een aanvulling op het expertisepunt Burgerschap dat een samenwerking is tussen Stichting School & Veiligheid, het Kennispunt MBO Burgerschap, SLO en ProDemos – huis voor democratie en rechtsstaat. Het expertisepunt is een vervolg van de projecten ‘Burgerschap op de Basisschool’ van School & Veiligheid in samenwerking met de PO-Raad en het project ‘Versterking burgerschap vo’ van de VO-raad en het Kennispunt MBO Burgerschap.

Op de hoogte blijven?