Nieuwe handreiking 'Diversiteit en inclusie' met praktijkvoorbeelden

04 oktober 2022

Voion heeft op 3 oktober 2022 een handreiking diversiteit en inclusie gepubliceerd. Hiervoor spraken zij vijf middelbare scholen en vier organisaties buiten het onderwijs die al de eerste stappen gezet hebben om te onderzoeken wat de belangrijkste factoren zijn voor een succesvol diversiteitsbeleid voor onderwijspersoneel.

De komende weken zal Voion meerdere inspirerende artikelen publiceren op basis van de gesprekken. Het eerste bericht gaat over het Brabantse Munnikenheide College (vereniging OMO) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG): "Bewustwording is belangrijker dan cijfers"

Op basis van alle interviews zijn 8 belangrijke stappen voor een meer inclusief personeelsbestand geformuleerd:

Stap 1: Bewustwording en draagvlak creëren
Stap 2: Ontwikkelen van een visie
Stap 3: Strategie formuleren
Stap 4: Werven en selecteren
Stap 5: Inclusief communiceren
Stap 6: Bewustwording vergroten
Stap 7: (onverwacht) Verbinding en dialoog faciliteren
Stap 8: Borging inbouwen: it's a work in progress

Wilt u met deze stappen aan de slag? Download de Handreiking Diversiteit en inclusie in het voortgezet onderwijs.

Hoewel het besef groeit dat aandacht voor diversiteit en inclusie in personeelsbeleid kan leiden tot meer tevreden medewerkers (en daarmee beter behoud) en betere leerresultaten, blijft de diversiteit in de leraren- en bestuurskamers ver te zoeken. Het onderwijs feminiseert, onderwijspersoneel met een migratieachtergrond is ondervertegenwoordigd en directies zijn sterk vergrijsd. De VO-raad onderschrijft het belang van een inclusieve organisatie en wijst zijn leden op de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor ondervertegenwoordigde groepen.