Nieuwe handreiking evaluatie samenspel bestuur en intern toezicht

15 september 2021

Het is belangrijk dat bestuur en toezicht regelmatig met elkaar spreken over het samenspel tussen beide kanten. Voor dit gesprek heeft de VO-raad samen met de VTOI-NVTK, de vereniging voor toezichthouders in onderwijs en kinderopvang, een handreiking ontwikkeld. De handreiking geeft aandachtspunten voor de evaluatie en concrete handvatten om deze uit te voeren.

Deze publicatie is geen blauwdruk hoe een evaluatie eruit zou moeten zien. Wel bevat dit document kennis en inzichten over welke elementen een dergelijk proces kan bevatten en hoe zowel toezichthouders als bestuurders de evaluatie kunnen inzetten. De VO-raad en VTOI-NVTK beogen hiermee een stimulans te geven aan het samenspel tussen bestuur en intern toezicht en aan de evaluatie van dat samenspel. Dit is ook een belangrijk speerpunt in de code goed onderwijsbestuur VO.

Het samenspel tussen bestuur en intern toezicht is van groot belang voor een goede besturing van een onderwijsinstelling. Immers, Bestuur en intern toezicht dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goed bestuur van en toezicht op de onderwijsorganisatie, passend bij hun maatschappelijke opgave, en ieder vanuit hun eigenstandige rol.