Nieuwe handreiking ‘LOB op het vmbo’

01 december 2021

Hoe kan je als vmbo-school invulling geven aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en hier in de praktijk mee aan de slag gaan? Het Expertisepunt LOB heeft hierover een handreiking opgesteld voor scholen. De handreiking is bedoeld voor alle betrokkenen op school (van docenten tot decanen en schoolleiders) en kan gebruikt worden bij het versterken en verstevigen van de bestaande loopbaanbegeleiding.

De handreiking bevat informatie over wat LOB is, de wettelijke context en welke facetten van belang zijn bij LOB. Er worden verschillende mogelijkheden beschreven om LOB vorm te geven en voorbeelden gedeeld. Een apart hoofdstuk gaat over het implementeren en borgen van LOB in de school. Hiermee wordt aangesloten op de bevindingen uit de evaluatie van de ‘Kwaliteitsagenda LOB’ van de VO-raad, LAKS en BiOND. In die evaluatie werd onder meer benadrukt dat het belangrijk is een (gezamenlijke) visie te hebben en te werken aan het bewaken van de kwaliteit.

Eerder ontwikkelde het expertisepunt LOB de handreiking ‘LOB havo/vwo: van kiezen naar leren kiezen'