Nieuwe handreiking ouderraadpleging

04 maart 2019

De projectgroep ‘Versterking medezeggenschap’ heeft een handreiking ouderraadpleging gepubliceerd. In deze handreiking kunnen scholen vinden wat hun verplichtingen zijn wat betreft het raadplegen van ouders.

Het raadplegen van ouders is in sommige gevallen wettelijk verplicht, bijvoorbeeld als een school gaat fuseren of als de onderwijstijd gaat veranderen.

Hoe ouders geraadpleegd worden is door de school zelf te bepalen. In de nieuwe handreiking worden handige praktijkvoorbeelden geschetst en handvatten gegeven voor de uitvoering. 

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen over de handreiking kunt u terecht op de website van WMS