Nieuwe handreiking Smartphonebeleid beschikbaar

01 juni 2023

Er is een nieuwe versie verschenen van de handreiking ‘Schoolbeleid voor smartphones’, die Kennisnet in 2019 in samenwerking met de VO-raad maakte. De herziene versie bevat nieuwe praktijkvoorbeelden, tips, inzichten uit de dagelijkse praktijk en actueel wetenschappelijk onderzoek. De publicatie kan scholen ondersteunen bij het maken van doordacht en afgewogen beleid.

Op veel scholen wordt gezocht naar goede manieren om met mobieltjes om te gaan. Er zijn zorgen over de afleiding die smartphones in de klas veroorzaken en over mogelijke gevolgen voor mentaal welzijn en sociaal gedrag. Aan de andere kant worden mogelijkheden van inzet van mobieltjes in het onderwijs gezien, en gewezen op het belang om aan te sluiten bij de digitaliserende maatschappij.  

De publicatie handreiking ‘Schoolbeleid voor smartphones’ biedt scholen handvatten om beleid op te baseren. De handreiking bestaat uit drie delen:

  • Het eerste hoofdstuk, ‘Grondslagen voor beleidsontwikkeling’, biedt een overzicht van relevante informatie om beleidskeuzes op te baseren.
  • Het tweede hoofdstuk, ‘Stappenplan – van beleid naar praktijk’, biedt een stappenplan voor het ontwikkelen van beleid.
  • In het derde hoofdstuk staan 7 onmisbare tips voor het vormgeven van smartphonebeleid.