Nieuwe handreiking voor goede overstap naar baan in het onderwijs

07 april 2021

Voion en het arbeidsmarktplatform PO hebben een handreiking gepubliceerd waarin de stappen staan beschreven voor een carrièreswitch naar het onderwijs. In deze handreiking zijn de opgedane ervaringen, kennis en inzichten vanuit het convenant ‘Aan de slag voor de klas’ gebundeld.

In 2019 ondertekende de VO-raad samen met de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW dit convenant ‘Aan de slag voor de klas’. De insteek van het convenant was om medewerkers uit de financiële dienstverlening te informeren over de carrièremogelijkheden in het onderwijs en te ondersteunen bij de overstap. 

Hierbij is onder meer een informatiepakket opgesteld, een zelftest ontwikkeld, zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd en is begeleiding geboden aan werknemers die geïnteresseerd waren in een carrièreswitch naar het onderwijs. Inmiddels hebben tientallen mensen vanuit de financiële dienstverlening de overstap naar het onderwijs gemaakt, en zijn veel nieuwe inzichten opgedaan over de randvoorwaarden voor goede zij-instroom en oplossingen voor knelpunten bij de overstap. Al deze input is verwerkt in de handreiking ‘Aan de slag voor de klas!’. 

De handreiking beschrijft de stappen om werknemers goed te laten overstappen naar een nieuwe carrière in het onderwijs, en de rol van alle betrokkenen hierin. Voor iedere fase in deze ‘reis’ van de overstapper worden aandachtspunten meegegeven. 


Inzichten breder gebruikt 

De opgedane ervaringen en inzichten zijn - naast voor de bovenstaande handreiking - ook richtinggevend geweest voor de inrichting van het Onderwijsloket en de ontwikkelingen rond de flexibilisering van de lerarenopleidingen. Ook is de opgedane kennis gebruikt bij de loketvorming in de regio’s in het kader van de Regionale Aanpak Personeelstekort. 

Met de gezamenlijke inspanning in het kader van het convenant is zo bijgedragen aan het terugdringen van het lerarentekort. 

De VO-raad blijft zich inzetten voor aantrekkelijke banen en goede begeleiding van zij-instromers en beter inzicht in de vraag naar zij-instromers in de sector.