Nieuwe handreiking: welke ruimte hebben scholen bij vormgeven schoolplan?

20 juni 2019

Het ministerie van OCW en de inspectie hebben de brochure 'Schoolplan: handvat voor kwaliteitsbeleid’ gepubliceerd. Hierin wordt voor scholen op een rij gezet welke ruimte er is bij de opzet en vormgeving van het schoolplan.

Voor scholen is nog niet altijd duidelijk wat allemaal mogelijk is als het gaat om het opstellen van een schoolplan, dat inzicht moet geven in waar de school de komende jaren op inzet (visie en ambities) en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft (aanpak).

Zo mogen scholen zelf bepalen of zij werken met een eenvoudig en handzaam schoolplan, of juist met een uitgebreider plan. In de wet staat welke onderwerpen aan de orde moeten komen in het schoolplan; de vormgeving is echter helemaal vrij. Daarnaast hoeft het schoolplan niet altijd een periode van vier jaar te beslaan, het mag ook een kortere doorlooptijd hebben.

De brochure 'Schoolplan: handvat voor kwaliteitsbeleid’ biedt meer inzicht in de bestaande ruimte en mogelijkheden als het gaat om het schoolplan, en kan scholen zo helpen om tot een plan te komen dat past bij de eigen school en het team.