Nieuwe kennis- en inspiratiebundel 'De regionale aanpak van personeelstekorten'

27 juni 2024

De afgelopen jaren is binnen een aantal regio’s met subsidie werk gemaakt van het gezamenlijk aanpakken van de personeelstekorten in het vo. Voion heeft een selectie van de activiteiten en opgedane kennis en ervaringen in deze zogenaamde RAP-regio’s (Regionale Aanpak Personeelstekort onderwijs) nu gebundeld in een publicatie, ter inspiratie voor andere scholen en regio’s.

In de bundel komen de volgende thema’s aan bod:

  • Werven van zij-instromers
  • Verhogen van in-/door-/uitstroom lerarenopleidingen
  • Behoud en begeleiding startende leraren
  • Anders organiseren en innovatieve ideeën
  • Regionaal Loket
  • Strategische personeelsplanning (SPP)
  • Regionale samenwerking en thema-overstijgende activiteiten
     

Bij elk thema vindt je inspirerende aanpakken en verhalen uit de RAP-regio’s, alsook een overzicht van opgedane kennis, ervaringen en handvatten. Deze kunnen scholen en andere betrokken partijen in de regio helpen bij het verder brengen van een eigen aanpak voor het (gezamenlijk) werven, matchen, opleiden en professionaliseren van onderwijspersoneel.