Nieuwe leden gezocht voor Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

22 maart 2023

De Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs zoekt nieuwe commissieleden.

De Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs is in 2013 door PO-Raad en de VO-raad ingesteld en ondergebracht bij Onderwijsgeschillen. 

Per 1 april a.s. lopen de benoemingstermijnen van de voorzitter, vicevoorzitter en leden van deze commissie reglementair af. De commissie zoekt daarom nieuwe leden. Het gaat daarbij om een voorzitter, vicevoorzitter, 2 leden namens de PO-Raad en 2 leden namens de VO-raad.

Samenstelling

De commissie bestaat officieel uit acht leden die worden benoemd voor een periode van 5 jaar. Zij zijn één maal herbenoembaar voor nog een periode van 5 jaar. De commissie heeft de afgelopen jaren weinig geschillen behandeld. Daarom is er gekozen voor een kleinere samenstelling, bestaande uit een voorzitter, vice-voorzitter en vier leden, wat ook voor de komende periode waarschijnlijk voldoende is. De huidige samenstelling van de commissie treft u op de website.

Meer informatie

Aan de VO-raad is gevraagd om twee leden voor te dragen, waarbij (ook) gedacht wordt aan een directeur-bestuurder van een swv. Bij interesse kunt u contact opnemen met Jessica Tissink, senior beleidsadviseur, door een mail te sturen naar jessicatissink@vo-raad.nl.